Nasze produkty

Przedstawiamy Naszą ofertę kruszyw kamiennych o wysokich parametrach fizykochemicznych, produkowanych z piaskowca magurskiego czystego ekologicznie . Wyroby z naszego surowca znalazły zastosowanie m. in do:

Kliniec 8/ 31,5
Kruszywo 0/ 31,5
Kruszywo 0/ 63
Tłuczeń 31,5/ 63
Grys 2-8 mm
Frakcja 63-120
Kamień narzutowy d<400 d<400
Urobek ziemno - skalny
Kamień do gabionów